ผู้นำด้านการให้บริก

ารงานพิมพ์เชิงพาณิชย์

เป็นที่ 1

ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า

มาตรฐาน ISO และ RoHS

9001 & 14001

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่สุดของบริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือของเรา

วิสัยทัศน์ของเราในฐานะผู้ผลิตคู่มือสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และยานยนต์ (การพิมพ์ออฟเซ็ต การพิมพ์ดิจิตอลตามสั่ง และงานพิมพ์ด้วยเครื่องโรตารี) คือการสร้างสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยจะใช้แต่วัสดุที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น

ภารกิจของบริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด มีดังนี้:

พันธกิจ

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ใช้เฉพาะวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการผลิต และมีมาตรการป้องกันเพื่อลดของเสียที่โรงงานของเราเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

กระบวนการพัฒนา

เราจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ลดความเสี่ยง

เราจะลดความเสี่ยงในการปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดซึ่งกำหนดโดยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเราและจัดการฝึกอบรมตามมาตรฐาน EU ให้กับพนักงานของเราทุกคน

การประชาสัมพันธ์

เรายินดีที่จะสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรากับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเราและต่อสาธารณชน

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด จะสนับสนุนและรักษาหลักการดังกล่าวข้างต้นอย่างภาคภูมิใจและไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

Top